หลักสูตรการเรียนคุณภาพ

การดูแลอย่างใกล้ชิด

ที่ปรึกษาส่วนตัวตั้งแต่เริ่มต้นสมัครเรียนไปจนถึงจบการศึกษา พร้อมแนะแนวอาชีพ

ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้น

สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

ภายหลังเรียนภาคทฤษฎีจะฝึกภาคปฎิบัติ และประกอบอาชีพได้ในระยะเวลา 1 ปี

เรียนจบแล้วมีงานทำ

หลักจากเรียนจบพร้อมฝึกงาน สามารถบรรจุเป็นพนักงานของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

โอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

  • เป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
  • ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยคลินิกต่างๆร้านยาเภสัช,ทันตกรรม ทั่วประเทศ
  • ทำงานเป็นผู้บริบาลทั้งในและต่างประเทศ
  • ทำงานในคลินิกเสริมความงามสปาทั่วประเทศ
  • ทำงานในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
  • สามารถนำหลักสูตรไปเทียบโอนปวส. 1 ปี จบภายใน 1 ปี

โรงพยาบาลในเครือฯ ที่รับฝึกงานและบรรจุเป็นพนักงาน