คำถามที่พบบ่อย

1จบมามีงานรองรับไหม ?
มีงานรองรับแน่นอนและไปได้หลากหลายแผนกทั้งใน รพ.และคลีนิกและทั้งภาครัฐและเอกชน.
2PN และ Na ต่างกันยังไง
PNคือผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี มีหมวกมีหน่วยกิตในการเรียน Na คือพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล NA ไม่มีหน่วยกิต.
3จบสายศิลป์เรียน PN ได้ไหม?
เรียนได้ค่ะ รับทุกสาย เช่น ม.6 กศน.ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท.จบมาก็เรียนได้ค่ะ.
4PN เรียนยากไหมสอบยากไหม?
เรียนไม่ยากค่ะ ถ้าสนใจและตั้งใจเรียนไม่มีอะไรยากค่ะ และมีหลายที่ไม่ต้องสอบเข้า อย่างเช่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
5เรียน PN จบ สามารถเรียนต่อ อะไรได้ไหมคะ เช่นพยาบาล ?
เรียนต่อได้ถ้าจบมาจากสายวิทย์ และต้องไปสอบเข้า บาง รพ.มีให้ทุนเรียนพยาบาล แต่ต้องมีอายุงาน ในการทำงาน.
6เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนกี่เดือน ฝึกงานกี่เดือนคะ ?
เรียน6เดือน ฝึกงาน6เดือนค่ะ.
7เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีทุนให้ยืมไหม ?
มีทุนกู้ยืมให้ สามารถกู้ได้100%ค่ะ.
8เรียน จบ Na สามารถ เทียบโอนไป PN ได้ไหมคะ ?
เรียน จบ Na ไม่สามารถ เทียบโอนไป PN ได้ ต้องเรียนใหม่ทั้งหมด 1 ปี
9เรียน PN อายุ กำหนดอายุเท่าไร ?
อายุตั้งแต่ 18-35 ข้อกำหนดแล้วแต่สถาบัน บางทีเยอะกว่านี้ถ้าสอบได้ บางสถาบันกำหนดไม่เกินอายุ 25 ก็มี และส่วนสูงและน้ำหนัก ให้ดูสมส่วนด้วยค่ะ.
10เรียน PN จบมาทำงานสายคลีนิกเสริมความงามได้ไหม ?
ทำงานได้ค่ะ เช่น รพ.ยันฮี รพ.บางมดและรพ.ที่มีแผนกศัลยกรรมความงาม และคลินิกต่าง ๆในแผนกต่างๆ เงินเดือนและ ฐานเงินเดือน โอที ก็สูงด้วย และมีความต้องการ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN มากขึ้นในขณะนี้.